Education Information

Education Information

  • 2012 - 2016 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Hava Yolu Epitel Hücrelerinde Alerjen Proteazların Matriks Proteazların Salımı Üzerine Olan Etkileri

    Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced English