Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Fakültesi
Bölüm
Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı
Moleküler Biyoloji A.B.D.

İletişim

E-posta
dilarakaraguzel@hacettepe.edu.tr
Ofis
Biyoloji Böümü - Moleküler Biyoloji ABD