Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Ege University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Literature, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve Planlaması (Yl)

 • 2007 Postgraduate

  İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve Planlaması (Yl)