Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşam Becerileri Etkinlik Kitabı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2015
Link

Aile Terapisi Tarihi Kuram ve Uygulamaları

MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR, AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI İLE ÇALIŞMA, Yıldırım, İbrahim; Keklik, İbrahim, Editör, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, Ankara, ss.339-362, 2012