Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İmmünoloji, Turkey

 • 2009 - 2014 Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2004 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1998 - 1999 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Ankara Numune Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Yaygın değişken immün yetmezlik tanılı hastalarda LRBA defektinin araştırılması

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr)

 • 2014 Doctorate

  Hematopoietik kök hücre nakli yapılmış olan ağır kombine immün yetmezlik vakalarının uzun süreli klinik izlem özelliklerinin değerlendirilmesi

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 Expertise In Medicine

  Çocukluk yaş grubunda prematüre ventriküler kontraksiyonlar ve prognozu

  Hacettepe University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English