Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prof. Dr. Hendrik E. Boeschoten’in Ardından

Dil Araştırmaları , vol.18, no.34, pp.321-328, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçede Varyasyon Üzerine

Türkoloji Dergisi , vol.17, no.2, pp.93-106, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Árpád Berta 1951 2008

Dil Araştırmaları , pp.194-205, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

On imiş in Cypriot Turkish.

TURKIC LANGUAGES , vol.7, pp.268-274, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ağız Terimi Üzerine

Türkbilig , no.4, pp.105-116, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Özel Diller

Yeni Türkiye , no.43, pp.422-428, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Ural Altay Dilleri ve Altay Dilleri Teorisi

Türkler , vol.1, pp.394-402, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Wollen in Zyperntürkisch

Mediterranean Language Review , vol.14, no.14, pp.9-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Araştırma Konusu Olarak Bursada Türkçe

Türk Dili , no.592, pp.105-116, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preliminary Findings on the Linguistic Landscape of Ankara

Linguistic Landscape of Istanbul: Possibilities and Prospects, İstanbul, Turkey, 29 November - 02 December 2023

Ankara’nın Dilsel Manzarası Hakkında Bir Ön Çalışma

Toplum Dilbilim Araştırmaları Sempozyumu (TARA), Diyarbakır, Turkey, 23 - 24 November 2023

Sokaktaki Yazılı Dil

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri, Yaşam Becerileri Semineri, Ankara, Turkey, 15 November 2023

An inside look at spelling problems in the framework of the 2012 edition of the spelling guide

Forth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies, Viyana, Austria, 21 - 24 September 2023, vol.1, pp.53

Toplumsal Değişmelerin Dilsel Görünüme Yansıması: Ankara Örneği

International Conference on Turkish Linguistics, Mainz, Germany, 2 - 04 August 2023

Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’ndeki EOsm.ve Osm. Kısaltmasıyla İşaretlenen Kelimeler

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Alanya, Turkey, 20 October 2022, vol.1, pp.301-302

Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Dil Durumları Hakkında Notlar

Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu. Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkure, Ankara, Turkey, 09 November 2021, vol.1, pp.163-174

Linguistic Landscape and Languages of Education in Turkey

9TH ANNUAL UNIVERSALITY OF GLOBAL EDUCATION CONFERENCE Redefining CommUNITY in Evolving Context, Houston, United States Of America, 04 March 2022

Tarıhî ve Etımolojık Türkiye Türkçesi Lugati Hakkında

Sumqayıt, Sumqayit, Azerbaijan, 21 May 2021, vol.1, pp.114-120

The use of standard language and invisibility of minority languages in Turkey

New Contexts for the Use of Minoritized Languages/Varieties, Zadar, Croatia, 26 May 2021, pp.32-33

A bilingual community in Turkey: The case of Poshas

Languages in an open world, Graz, Austria, 20 - 22 November 2019

The Method of The Real Life Based School Dictionary

AsiaLex 2019: Lexicography: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.94-105

Köprülü’nün Ölümünün Ellinci Yılında Ağız ve Türk Dilleri Araştırmaları

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.231-243

Formation of standart Türkish

Koine, Selanik, Greece, 3 - 04 November 2017, pp.11-12

Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan’da İlk Alan Araştırmaları

V. Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme: Uluslararası Türkmence Çalıştayı, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.10-11

Aliefendi, Ankara, Tsengel ve Çuvaşistan Örneğinde Yirmi Birinci Yüzyılda Ağızlar

VIII. Conress of International Society for Dialectology and Geolinguistics., Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 19 September 2015, pp.82-200

Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler‖ Projesinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanına Olası Katkıları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language, TİRANA, Albania, 19 - 21 May 2017, pp.56-57

Niğde Altay Köyü Kazakçası Hakkında Bir Ön Araştırma

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.683-688

Ağız Dokümantasyonu ve Kültür Dokümantasyonu

4. Uluslararası Kazan Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.116-117

Dil ve Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2016, pp.7-8

Türkiye de Alan Araştırmaları Alandan Kurama Gözlemler ve Deneyimler

Alandan Kurama: Gözlemler ve Deneyimler, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2015

Fieldwork Experiences among the Tuvan in Mongolia

The International Seminar on the Cross-border Langauges and Cultures Along the ‘One Belte and One Road’ and The 3rd Forum on China’s Neighboring Langauges and Cultures, Peking, China, 6 - 07 November 2015

Notes on Focus in the regional varieties of Turkish

International Symposium on Information Structure of Minority Languages in China, Pekin, China, 23 - 25 October 2015

Çuvaşçanın Belgelenmesi Alan Deneyimleri

Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme III: Çuvaşçanın Belgelenmesi, 100. Ölüm Yıldönümünde K.V. İvanov Çalıştayı, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

Küreselleşme Standart Türkçe ve Türkçenin Ağızları

VIII. Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 September 2015

Aykırı Bir Metin Kısas ı Enbiya

Oğuzlar. Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, Ankara, Turkey, 21 May - 23 January 2014, pp.471-476

Ankara ve Çankırı da Diyalekt Dokümantasyonu Çalışmaları

16th International Conference on Turkish Linguistics, Turkey, 18 - 20 September 2012

Ağızlar Nerelerde Kullanılır

Ankara, Ankara, Turkey, 10 September 2007, vol.1, pp.2204-2211

Ağız Dokümantasyonu Niçin Gereklidir

Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı, Ankara, Turkey, 25 - 30 March 2008, pp.182-197

Kıbrıs Ağzında İstek Eki Almış Cümleler

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 September 2004, vol.2, pp.725-729

Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz., Ankara, Turkey, 08 July 2003, vol.1, pp.37-44

Anadolu Ağızlarında Birinci Çoğul Kişi İstek Eklerinin İkilik Bildiren Bir Değişkesi

Türkçenin Ağızları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 1998, pp.65-71

Ağız Araştırmalarında Derleme Teknikleri

Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 09 May 1997, pp.78-88

Die Vergangenheitsform auf y ik in Anatolischen Dialekten

Proceeding ofthe 39th Permanent International Altaistic Conference, Szeged, Hungary, 12 June 1995 - 21 June 1996, pp.65-79

Güneybatı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki ik gelir

Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992, Çeşme, Turkey, 26 September - 01 October 1992, pp.43-56

Zur Verwendung der Hilfsverbverbindung -ip dur- in einem anatolischen Dialekt.

33rd Meeting of PIAC, Budapest, Hungary, 24 - 29 June 1990, vol.1, pp.89-95

Books & Book Chapters

Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati Hakkında Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Günay Karaağaç Anısına Etimoloji Çalıştayı. Bildiriler, ŞENEL MUSTAFA, Editor, Ardahan Üniversitesi Yayınları, Ardahan, pp.58-74, 2024

Anadolu Ağızlarında -(Y)IK ve -MIş Kullanımlarının Aktarımsallık Ulamında Ayırıcı Özellikleri

in: Süer Eker. Çağdaş Türkolojinin İzinde, Çelik Şavk, Ülkü; Jala Garibova, Dilek Ergönenç, Gökçe Yükselen Peler, Mustafa Durmuş, Emrah Bozok, Selcen Koca, Editor, Grafiker, Ankara, pp.1129-1150, 2023

Standart Dışı Türkçe Varyantların Algılanışında Değişme

in: Toplum Dilbilim Araştırmaları. Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar, Osman Solmaz, Ece H. Nazlı, Kadri Nazlı, Editor, Çizgiz, Konya, pp.43-52, 2023

Mastering Turkish for Academic Purposes: Challenges and Opportunities

in: Different Aspects in Learning and Teaching Turkish as a Foreign Language, Gulshen Sakhatova, Hasan Kaili, Editor, Harrassowitz, Wiesbaden, pp.77-97, 2023

Türk Dillerinde Karşılıklı Anlaşılabilirlik ve Türkiye Türkçesi Öğretimine Etkisi

in: Türk Dillilere Türkiye Türkçesinin Öğretimi, Umut Başar, Editor, Nobel, Ankara, pp.117-138, 2023

Tarihî Ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin Kaynağı Olarak Yunus Emre

in: Süer Eker. Çağdaş Türkolojinin İzinde, Çelik Şavk, Ülkü; Jala Garibova; Dilek Ergönenç; Gökçe Yükselen Peler; Mustafa Durmuş Emrah Bozok; Selcen Koca, Editor, Grafiker, Ankara, pp.411-422, 2023

Anadolu Ağızlarında –(y)IK ve -mIş Kullanımlarının Aktarımsallık Ulamında Ayırıcı Özellikleri

in: Çağdaş Türkolojinin İzinde (Prof. Dr. Süer Eker Armağan Kitabı), Durmuş, Mustafa, Bozok, Emrah vd., Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.1129-1150, 2023

A Linguistic Analysis of the Posha Language

in: Linguistic and Cultural Diversity in Central Anatolia, Grond, Agnes & Akın, Salih, Editor, Praesens, Graz, pp.123-145, 2023

Ankara Ağızları

in: Ankara Ansiklopedisi, 3 cilt., Özkul Çobanoğlu, Recep Koçak, Editor, Net Kitaplık, Ankara, pp.27-31, 2023

A Linguistic Analysis of the Posha Language

in: Linguistic and Cultural Diversity in Central Anatolia, Agnes Grond, Salih Akin, Editor, Praesens Verlag, Viyana, pp.123-145, 2023

Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nde Ağız Verilerinin Değerlendirilişi

in: Andreas Tietze ve Avusturya Türkolojisi. Türçenin Zenginliğine Efsanevî Bir Katkı, Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Emre Çetinkaya, Editor, Neuwelt Verlag, Viyana, pp.61-72, 2022

Türk Dili Araştırmalarında Türk Alman Etkileşimi

in: Göçün 60. Yilinda Almanya’da Türkler Ve Türkçe Öğretimi, Mikail Cengiz, Meltem Ekti, Editor, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, pp.59-78, 2022

Dilibilimsel Eleştiri

in: Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Veysel Şahin, Editor, Akçağ, Ankara, pp.401-426, 2022

Kaybetmek: Derlem Temelli Bir Tanım Denemesi

in: Türklük Bilimi Araştırmaları. Şükrü Haluk Akalın Armağanı., Sıdıka Dilek Yalçın, Emine Yılmaz, Samet Kumanlı, Editor, Akçağ, Ankara, pp.241-252, 2022

Dil ve Kültür

in: Türk Dili. Dil ve Kültür., Mustafa Durmuş, Hüseyin Göçmenler, Gül Uluğtekin, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.34-56, 2022

Anlambilim

in: Türk Dili. Dil ve Kültür, Mustafa Durmuş, Hüseyin Göçmenler, Gül Uluğtekin, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.240-255, 2022

Hindistan Tarihi

Runik Kitap, İstanbul, 2021

Türkçenin Başka Dillerle Karşılaştırılması ve Temel Kavramlar

in: Etkinlik Temelli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Kuramdan Uygulamaya), Elif Aktaş, Vedat Halitoğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-23, 2021

Gülücük ve Gülümsemek

in: Hamza Zülfikar Armağanı, Hatice Yazıcı Malkoç, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.217-231, 2021

Sosyobiyoloji Nedir?

Runik Kitap, Ankara, 2020

Akademik Türkçe ve Temel Sorunları

in: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi Kuram ve Uygulama, Burak Tüfekçioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-21, 2020

Semih Tezcan'ın Eleştiri Yazıları ve Kültür

in: Semih Tezcan Kitabı, Emine Yılmaz, Nuran Tezcan, Nurettin Demir,, Editor, Nobel, Ankara, pp.57-71, 2020

Kültür Öğretimi ve Amaçları

in: Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim, Gülnur Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.51-88, 2020

Talat Tekin ve Türk Dillerinin Adlandırılması Sorunu

in: Talat Tekin ve Türkoloji, Emine Yılmaz, Nurettin Demir, İsa Sarı, Editor, Nobel, Ankara, pp.167-182, 2018

Some remarks on the Poshas of Çankırı

in: Linguitsic Minorities in Turkey and Turkic -Speaking Minorities of the Periphery, Christiane Bulut, Editor, Harrassowitz, Wiesbaden, pp.73-88, 2018

Talat Tekin ve Eleştiri Yazıları

in: Talat Tekin ve Türkoloji, Emine Yılmaz, Nurettin Demir, İsa Sarı, Editor, Nobel, Ankara, pp.125-166, 2018

Cypriot Turkish

in: Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery, Christiane Bulut, Editor, Harassowitz., Wiesbaden, pp.45-72, 2018

Çağdaş Türk Dili Dünyası

in: Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, Bilal Çakıcı, Hamza Zülfikar, Nevzat Gözaydın, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.277-300, 2018

Some remarks on the Poshas of Çankırı

in: Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speakiing Minorities of the Periphery, Christiane Bulut, Editor, Otto Harassowitz, Wiesbaden, pp.73-88, 2018

Lars Johanson

in: Türk Diline Gönül Verenler. Yabancı Türkologlar., Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Akçağ, pp.303-311, 2017

Kelime Türleri

in: Türkçe Biçim Bilgisi, Hülya Plancı, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-51, 2017

Temel Kavramlar

in: Türkçe Biçim Bilgisi, Hülya Plancı, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-25, 2017

Arpad Berta

in: Türk Diline Gönül Verenler, Yabancı Türkologlar, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.357-362, 2017

Ekler ve Yardımcı Sesler

in: Türkçe Biçim Bilgisi, Hülya Plancı, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.52-75, 2017

İsim Çekimi

in: Türkçe Biçim Bilgisi, Hülya Plancı, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.76-98, 2017

Dilbilimsel Alan Araştırmalarının Galsan Tschinag’ın Eserlerindeki Kültürel Ögelerin Anlaşılmasına Katkısı

in: Tuva Araştırmaları. Tuvaca Varyantların Belgelenmesi ve Tanımlanması, İbrahim Ahmet Aydemi, Mevlüt Erdem, Editor, Grafiker, Ankara, pp.33-48, 2017

Çoklu Dünya Yorumları: Güney Sibirya Tuvaları Örneği

in: Tuva Araştırmaları: Tuvaca Varyantların Belgelenmesi ve Tanımlanması, İbrahim Ahmet Aydemir, Mevlüt Erdem, Editor, Grafiker, Ankara, pp.137-164, 2017

András Róna-Tas

in: Türk Diline Gönül Verenler, Yabancı Türkologlar, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.273-286, 2017

Türkçede Görünüş

Grafiker, Ankara, 2016

Lars Johanson ve Dilbilimsel Türkoloji.

in: Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri, Fikret Turan vd., Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.111-127, 2016

-CI/-ICI Ekleriyle Türemiş Kelimelere Katkılar

in: Studia Turcologica Croviensia 10 Turks and Non Turks Studies on the History of Liguistic and Cultural Contacts, Eva Siemenic-Golas, Marzana Pomaszka, Editor, Jagiellonian University, Krakau, pp.75-84, 2015

Bitmeyen Öykü Alfabe Tartışmaları

Ahmet Yesevi Üniversitesi / SDE, Ankara, 2014

Çankırı Poşaları

in: Pro Dr Mehmet Özmen Armağanı, Nurettin Demir, Faruk Yıldırım, Editor, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, pp.137-152, 2014

Kip Ekleriyle Kurulan Birleşik Fiiller

in: Prof Dr Leylâ Karahan Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.289-398, 2013

Türkçe Ses Bilgisi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2011

Kısası-ıı Enbiyādan Eski Anadolu Turkcesinin Sözvarlığına Katkılar II

in: Studies on the Turkic World A Festschrift for Professor Stanis aw Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Mańczak-Wohlfeld E., Podolak B., Editor, Jagiellonian University Press, Krakow, pp.199-210, 2010

Kısası Enbiyadan Eski Anadolu Turkcesinin Sözvarlığına Katkılar II

in: Studies on the Turkic World A Festschrift for Professor Stanis aw Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Mańczak-Wohlfeld E., Podolak B., Editor, Jagiellonian University Press, Krakow, pp.199-210, 2010

Kıbrıs Ağızlarının Tipik Özellikleri

in: Kıbrıs Konuşuyor Kıbrıs Ağzı Üzerine İncelemeler, Rıdvan Öztürk, Editor, Kesit, İstanbul, pp.18-27, 2009

1923-1938 Arasında Türk Dili

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi. 1920-1938, Osman Horata, Esin Kahya vd, Editor, Grafiker, Ankara, pp.871-896, 2009

Edebi Metinlerde Ağız Kullanımı Hakkında Bir Ön Çalışma

in: Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Éva Á. Csató, Editor, Novus Forlag, 97-108, pp.97-108, 2009

Kıbrıs’ta Türkçe

in: Suya Düşen Sancak, Nihat Öztoprak, Bayram Ali KAya, Editor, 47 Numara Yayıncılık., İstanbul, pp.60-79, 2008

Anadolu Ağızlarında Kullanılan Geçmiş Zaman Eki -(y)XK

in: Dil ve Edebiyat Yazıları Mustafa İsen e Armağan, Süer Eker, Ayşenur İslam, Editor, Grafiker, Ankara, pp.133-148, 2007

Türkiye’de Dil-Lehçe-Şive-Ağız Tartışmaları

in: Türkiye de Dil Tartışmaları, Astrid Menz, Christoph Schroeder, Editor, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp.119-146, 2006

Kıbrıs Ağızları Üzerine

in: Scholarly depth and accuracy A Festschrift to Lars Johanson Lars Johanson Armağanı, Nurettin Demir, Fikret Turan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.100-110, 2002

Osmanlı Türkçesi

in: Türkler, Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.475-488, 2002

Bir Tuva Masalının Türkiye Türkçesine Aktarılması

in: Sibirya Araştırmaları, Emine Gürsoy-Naskali, Editor, Simurg, İstanbul, pp.440-446, 2001

Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi

in: Dursun Yıldırım Armağanı, Metin Özarslan, Özkul Çobanoğlu, Editor, Folkloristik, Ankara, pp.171-189, 1998

Bir Tuva Masalının Türkiye Türkçesine Aktarılması

in: Sibirya Araştırmaları, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, Simurg, pp.379-389, 1997

Einige Merkmale yörükischer Dialekte

in: Symbolae Turcologicae, Studies in Honour of Lars Johanson, Arpad Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig, Editor, Swedish Research Institute in Istanbul, Uppsala, pp.61-70, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yay., pp.475-488, 2002

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, pp.394-402, 2002

Metrics

Publication

146

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

8

Thesis Advisory

9

Open Access

1