Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The importance of soft tissue examination in post-traumatic decision-making: A case report

AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL, cilt.39, sa.1, ss.35-38, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

GINGIVAL WETNESS IN PATIENTS WITH DRY MOUTH

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.14, sa.2, ss.111-116, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Replacement of Congenitally Missing Lateral Incisor Using a Metal-Free, Resin-Bonded Fixed Partial Denture: Case Report

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.75, sa.7, ss.509-512, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Platelet-rich plasma and bone healing: A histologic study in titanium bone chambers

INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.27, sa.4, ss.387-392, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intentional replantation for periodontally involved hopeless teeth

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.19, sa.1, ss.45-51, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implants in the Anterior Maxilla: Aesthetic Challenges

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.2015, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Maksiler Lateral Dişlerin Bilateral Maksatlı Replantasyonunu Takiben Dental İmplant Uygulanması

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.47-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Diştaşı ve Diğer Hazırlayıcı Faktörlerin Rolü

Periodontoloji ve İmplantoloji, Gürhan Çağlayan, Editör, quintessence international, İstanbul, ss.387-396, 2018

İmplant Hastasının Değerlendirilmesi

Periodontoloji ve İmplantoloji, Gürhan Çağlayan, Editör, quintessence international, İstanbul, ss.1005-1020, 2018

Temel İmplant Cerrahiisi

Periodontoloji ve İmplantoloji, gürhan Çağlayan, Editör, quintessence international, İstanbul, ss.1035-1040, 2018

Periodontal Hastalıklar ve Beslenme

Periodontoloji ve İmplantoloji, Gürhan Çağlayan, Editör, quintessence international, İstanbul, ss.105-114, 2018

İmplant Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler

Periodontoloji ve İmplantoloji, Gürhan Çağlayan, Editör, Quintessence İnternational, İstanbul, ss.1085-1094, 2018

İmplant Komplikasyonları

Periodontoloji ve İmplantoloji, Gürhan Çağlayan, Editör, quintessence international, İstanbul, ss.1117-1134, 2018