Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Algılanan Örgütsel Maneviyatın Psikolojik Sözleşmeye Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Milli Eğitim Bakanlığı-Yükseköğretim Kurulu meslek yüksekokulları program geliştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan büro yönetimi ve sekreterlik eğitim programının öğretim elemanlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English