Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Kauçuk Endüstrisi

  • Kompozitler

  • Polimer Karakterizasyonu

  • Polimerik Malzemeler

  • Polimerlerin Yeniden Kazanımı

  • Termoset Polimerler

  • Temel Bilimler