Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

  • Haberleşme Mühendisliği

  • Kablosuz İletişim

  • Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri

  • Haberleşme Uygulamaları

  • Sinyal İşleme

  • Haberleşme için Sinyal İşleme

  • Mühendislik ve Teknoloji