Genel Bilgiler

Biyografi


Prof. Dr. Feridun Cahit TANYEL

 

KİMLİK ve İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir, 25.09.1954

Telefon     İş: 0312- 311 55 41      

e-posta: ctanyel@hacettepe.edu.tr

 

İŞ ADRESİ :

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

06100- Ankara

 

 

ÖĞRENİM DURUMU:

  1960- 1965               : İlkokul, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Kütahya

  1965- 1972               : Orta Öğretim, Eskişehir Maarif Koleji, Eskişehir

1972- 1978

      : Yüksek Öğretim, Hacettepe Tıp Fakültesi

 

MESLEKİ VE AKADEMİK YAŞAM:

1978-1983      

          : Çocuk Cerrahisi İhtisası, Hacettepe Tıp Fakültesi

  1983- 1985                   : Tabip Asteğmen (GATA)

  1985- 1987                   : Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara

  1987- 1988                    : Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçenti, Hacettepe Tıp Fakültesi

  1988- 1995                    : Çocuk Cerrahisi Doçenti, Hacettepe Tıp Fakültesi

  1990- 1991                    : Fulbright bursiyeri, Wisconsin Üniv. Organ Nakli Merkezi ABD.

  1995- Halen                   : Çocuk Cerrahisi Profesörü, Hacettepe Tıp Fakültesi

 

ÖDÜLLER, BURSLAR VE AKADEMİ ÜYELİKLERİ

1990  Eczacıbaşı Tıp Teşvik

1990  Fulbright Bursu

1991  Hacettepe Üniversitesi Bilim Başarı

1992 Cihat Tahsin Gürson Vakfı araştırma yarışmasında birincilik

1994 Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik

1994 TÜBİTAK Teşvik

1996 Bayındır Tıp Merkezi Bilim

1998 Gülhane’nin 100. Yılı Tıp Araştırma yarışmasında üçüncülük

1998 Hacettepe Üniversitesi Bilim

1999 Sedat Simavi Sağlık Bilimleri

2001 TÜBİTAK Bilim Ödülü

2002 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli üyeliği

2018 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü


ARAŞTIRMA PROJELERİ

TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ve Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonlarınca desteklenen çeşitli projeleri yürüterek, tamamlamıştır.

 

ÜNİVERSİTEDE İDARİ GÖREVLER

1993- 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1998- 2000 Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Kurucu Başkanlığı

2002- 2004 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Tıp ve Sağlık Bilimleri Alt

                    Komisyonu Başkanlığı,

2004- 2007 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri 

                     Komisyonu Üyeliği

2012- 2015 Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü

2012- 2015 Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama

                    Merkezi Müdürü

 

KURUM DIŞI GÖREVLER

2004- 2006 European Association of Pediatric Sugeons’ Bilimsel Kurul üyeliği

2005- 2012 Başbakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TÜBA kontenjanından TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Bilim Kurulu Üyeliği yanında değişen sürelerde TÜBİTAK Kurumsal Etik Kurulu ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

2002 Yılından bu yana Asli Üyesi olduğu TÜBA' da GEBİB, Ödül ve Üyelik Komisyonlarında görev almıştır. 

2017- Halen TÜBA Konsey Üyeliği

 

DERGİLERDE YARDIMCI EDİTÖRLÜK, KURUL ÜYELİĞİ VE HAKEMLİKLER

1998- 2000 The Turkish Journal of Pediatrics Yardımcı Editörlüğü 

1998- 2000 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Yardımcı Editörlüğü 

2005- Halen  European Journal of Pediatric Surgery Yardımcı Editörlüğü

2010- 2014   Int. Brazilian Journal of Urology.  Fetal ve Pediatrik Üroloji Komitesi üyeliği

2011- 2012   The Open Andrology Journal Editoryal Danışma Kurulu Üyeliği

1998- Halen Journal of Pediatric Surgery ve çeşitli uluslararası dergilerde hakemlik

 

SAYILARLA AKADEMİK GEÇMİŞ

17.12.2019 tarihi itibarıyla ISI Web of Science’a göre yayın sayısı 289, atıf sayısı 3520, h indeksi 28, Google scholara göre atıf sayısı 6482, h indeksi 42 dir.

 

BİLİME EN ÖNEMLİ KATKISI

Günümüze değin testisin inişini açıklamak üzere ileri sürülen tüm teorilerden farklı olan açıklamaları, testisin inişi, inmemiş testis, çıkan tesis, fıtık ve hidrosel ile inmemiş testiste fertilite azalması ve malignansi riski artmasını konularını biribirleriyle ilişkilendirebilen tek teoridir. Prosessus vaginalis etrafında düz kas geliştiğini, testisin bu düz kasların peristaltik hareketleri ile indirildiğini, testis indirildikten sonra prosessus vaginalisin kapanması için bu düz kasın programlı hücre ölümü ile kaybolması gerektiğini ileri sürmektedir. Zamanından önce gelişen programlı hücre ölümünün düz kası azaltarak testisin inişini engellediğini, zamanında gelişmeyen programlı hücre ölümümün düz kasın varlığını sürdürmesiyle fıtığa, yetersiz hücre ölümünün ise hidrosele neden olduğunu ileri sürmektedir.  

 

DERNEK ÜYELİKLERİ

European Pediatric Surgeon’s Association

Çocuk Cerrahisi Eğitimi ve Geliştirme Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Fulbright Derneği

 

SOSYAL DURUMU

Evli ve iki çocukludur. Her iki çocuğundan birer torunu bulunmaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi (Türkçe)
Bölüm
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Çocuk Cerrahisi A.B.D. (Türkçe)

İletişim

E-posta
ctanyel@hacettepe.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.hacettepe.edu.tr/ctanyel
İş Telefonu
+90 312 305 1154
İş Telefonu
+90 312 305 1321
Fax Telefonu
+90 312 311 5541
Ofis
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi A katı
Posta Adresi
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı