Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Muhtemel otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS) tanısıyla izlenen hastaların bilinen moleküler defektler yönünden araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı

 • 2003 Postgraduate

  IL-12 reseptör beta 1 ekspresyonunun hücre yüzeyinde flow sitometrik olarak değerlendirme yöntemi ile homozigot ve heterozigot eksikliklerin taranması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English