Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Individualized Family Service Plan and Its Differences from Individualized Education Program

International Journal of Advanced Research, vol.4, pp.2031-2036, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing the Home-based Early Intervention Program: A Case Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.8, no.1, pp.62-82, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Siblings of Disabled Children A General Overview in terms of Academic Studies

International Journal of Innovation and Applied Studies (IJIAS), vol.16, pp.522-527, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Erken Müdahale Kavramına Yönelik Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.4, pp.115-128, 2016 (Other Refereed National Journals)

Reviewing Graduate Studies about First Step to Success Early Intervention Program in Turkey

International Journal of Advanced Research, vol.4, pp.530-535, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Anne Babalarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.168-188, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bologna Çalışmaları Kapsamında H Ü Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Programı Güncelleme Çalışmaları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.20-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların kendilerini ve birbirlerini algılayışlarının incelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.19, no.1, pp.101-118, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişimsel Erken Müdahale Uygulaması: Uygulama Basamakları Üzerine Bir Örnek

2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), 29 - 31 March 2018

Erken Müdahale Basmaklarına Genel Bir Bakış

Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi “Erken Çocukta Müdahale Alanında Araştırma ve Uygulama Arasında Köprü Kurmak”, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.267

İlköğretim Matematik Müfredat Kazanımlarına Yönelik Bir Pilot Çalışma

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, “Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk”, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2012, pp.481-485

A Distance Education Model In Preschool A Television Program Proposal For Children

3. International Congress on Early Childhood Education, Adana, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.86-92

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bebeklik Ünitesi Erken Müdahale Çalışmaları

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi “Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Erken Müdahale, Antalya, Turkey, 1 - 03 February 2012

Televizyon Programlarındaki Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

2. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2010

Harekette Hızın Resimli Kartlar Aracılığı ile Algılanmasına Yönelik Pilot Bir Çalışma

I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010

Harekette Hızın Renkli Kartlar Aracılığı İle Algılanmasına Yönelik Pilot Uygulama

1 st. International Congress on Children and Sports, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010

Çocuk Gözüyle Parklardan Beklentilerin İncelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.255-267

Çocuk Gelişimci Gözüyle Çocuk Parklarının İncelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.277-278

Çocuk Gözüyle Parklardan Beklentiler

International Congress Architecture &Children, Ankara, Turkey, 18 - 21 November 2009

Books & Book Chapters

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

in: Doğum ÖncesindenErgenliğe Çocuk Gelişimi, Metin, Nilgün, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.56-81, 2017

Role of Child Development Specialist in Early Intervention Process

in: Recent Advances in Helath Sciences, Çamlı, A. Adil; Ak, Bilal; Arabacı, Ramiz ve Efe, Recep , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.414-426, 2016