Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - 2016Prof.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 2012Doç.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

 • 1989 - 1994Yrd.Doç.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Isıl-nötronik etkileşimlerin ve nükleer veri kütüphanelerindeki belirsizliklerin nötronik parametrelere etkisi

  SÖKMEN C. N.

  N.BEYDOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Isıl-nötronik etkileşimlerin yakıt elemanlarının tesir kesitlerine etkisi

  SÖKMEN C. N.

  G.SARICI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Isıl-nötronik etkileşimlerin uranyum-toryum içeren nükleer yakıt elemanlarının tesir kesitlerine etkisi

  SÖKMEN C. N.

  G.KONUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • VVER tipi reaktörlerin pasif güvenlik sistemlerinin modellenmesi ve reaktör güvenliğine katkısının incelenmesi

  SÖKMEN C. N.

  H.AYHAN(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Numerical simulations of two - phase flows using two - fluid approach

  SÖKMEN C. N.

  B.KILINÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • T-birleşim bölgesi yakınlarında sıcaklık salınımlarının modellenmesi

  SÖKMEN C. N.

  H.AYHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • CFD simulation of nuclear reactor fuel spacer element

  SÖKMEN C. N.

  R.KARAGÖZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Coupled thermal hydraulics/neutronics analysis of nuclear reactors

  SÖKMEN C. N.

  S.KEMAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) MODELING OF ISOTHERMAL TURBULENT BUBBLY FLOWS

  SÖKMEN C. N.

  S.SARI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Referans örgülerin ENDF/ B-VI, JEF-2.2 ve TENDL-3 verileri ile analizi

  SÖKMEN C. N.

  M.SAĞLAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995