Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans FTR 420 EL REHABİLİTASYONUNDA KLİNİK ÇALIŞMA

  • Yüksek Lisans KPR 600 ÖZEL KONULAR

  • Yüksek Lisans OFR615 OFR'DE KANITA DAYALI EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

  • Lisans FTR 267 ELEKTROTERAPİ I

  • Lisans FTR 271 BİYOMEKANİK

  • Yüksek Lisans REH 698 SEMİNER

  • Yüksek Lisans REH 679 ELDE FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON

  • Yüksek Lisans REH 643 FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME

  • Yüksek Lisans REH 600 ÖZEL KONULAR