Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sabit Ortodontik Apareylerin Tarihçesi ve Gelişimi

Türkiye Klinikleri, cilt.1, sa.1, ss.14-21, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

The Comparison of Silver and Laser Soldering Techniques on Periodontal Tissues: A Preliminary Study

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.27, sa.2, ss.70-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the soft tissue treatment simulation module of a computerized cephalometric program

European Journal of Dentistry, cilt.8, sa.2, ss.229, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Yetişkin Hastada Kondiler Hiperplazi

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.45-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Molar intrusion with a palatal arch.

Journal of clinical orthodontics : JCO, cilt.37, ss.557-9, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Tıbbi uygulama hatası kaynaklı tazminat davası

T.C. Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, ss.4, Ankara, 2020