Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ad, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Trakeostomi açılan hastalara verilen taburculuk eğitiminin ve trakeostomi için kullanılan koruyucu örtünün yaşam kalitesine ve taburculuk sonrası yaşanan sorunlara etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 2011 Yüksek Lisans

  Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin görüşleri

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü