Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Usability Evaluation of the Mobile Application of Centralized Hospital Appointment System (CHAS)

USER CENTRIC E-GOVERNMENT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, cilt.39, ss.231-248, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BÖTE Öğrencilerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.355-358

Analysis of educational processes in terms of socio-cultural features

4th International Conference of Ethnography and Education, Barcelona, İspanya, 11 Haziran 2017

Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünmeye bakışlarıyla ilgili bir değerlendirme.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), Malatya, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Usability evaluation of the mobile application of centralized hospital appointment system (CHAS)

User Centric E-Government: Challenges and Opportunities, S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.231-248, 2018

KARMAŞIK BİR BİLİŞSEL SÜREÇ: KARAR VERME

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, ss.321-342, 2017 Creative Commons License

Karmaşık Bir Bilişsel Süreç:Karar Verme

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editör, TOJET, Ankara, ss.321-342, 2017