General Information

Institutional Information

Unit
Tıp Fakültesi (Türkçe)
Department
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Program
Tıp Tarihi ve Etik A.B.D. (Türkçe)

Contact

Email
buken@hacettepe.edu.tr
Web Page
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/
Office Phone
+90 312 305 3062
Office
HÜTF Dekanlık Binası asma kat
Address
HÜTF Tıp Tarihi ve Etiği AD DEKANLIK BİNASI ASMA KAT 06100 Sıhhiye