Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPARATIVE ANATOMICAL STUDIES ON SOME SPECIES OF CARTHAMUS L. IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.5, ss.4072-4080, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Seed fatty acid compositions and chemotaxonomy of wild safflower (Carthamus L., Asteraceae) species in Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.42, sa.1, ss.45-54, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

POLLEN AND SEED MORPHOLOGY OF CRAMBE SPECIES OF TURKEY

Journal Of Animal And Plant Sciences, cilt.27, ss.1331-1339, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pollen morphology of Carthamus L. species in Anatolian flora

PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, cilt.299, sa.3, ss.683-689, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lectotypification of Symphytum anatolicum (Boraginaceae)

Turkish Journal Of Botany, cilt.36, ss.101-102, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phylogeny of Symphytum L. (Boraginaceae) with Special Emphasis on Turkish Species

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.15483-15493, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Chemotaxonomy of Ballota species

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.41, sa.3, ss.299-302, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Achene Morphology of Turkish Carthamus Species

Australian Journal of Crop Science, cilt.6, ss.1260-1264, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.57-64, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flora of Kirmir Valley (Güdül, Ankara)

Turkish Journal of Botany, cilt.29, ss.435-461, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ANKARA’NIN FLORU/KURT KRAUSE

KEBİKEÇ, cilt.9, ss.165-166, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE FLORASI ÜZERİNE

KEBİKEÇ, cilt.9, ss.139-163, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Floristic Records for A4, B1, B4, B5, B7 and C3 Squares In  Flora of Turkey

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.32, ss.83-95, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Carthamus

Türkiye Bitkileri Listesi, Adil Güner, Editör, Nezahat Gökyiğit botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, ss.126-127, 2019