Education Information

Education Information

 • 1990 - Continues Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Fıne Arts Faculty Of Desıgn And Archıtecture, Department Of Interıor Archıtecture And Envıronmental Desıgn, Turkey

 • 2008 - 2009 Post Doctorate

  South Bank University, Engineering, Science And The Built Environment, Maru Research Unit, United Kingdom

 • 2001 - 2006 Competence In Art

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Competence In Art

  Ticari amaçlı sergilemelerde farklı ürün türlerine göre iç mekan tasarımı

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı A.B.D.

 • 1999 Postgraduate

  Plastik sanatlar müzelerinde görsel algılama faktörüne bağlı sergileme mekanları düzenlemeleri

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English