Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni kullanılarak madde tepki kuramına dayalı eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıfta değerlendirme araçlarının çoklu kullanımı ve öğretmenlerin bu araçların kullanımına ilişkin yeterlik düzeyleri

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının değişen madde fonksiyonlarının cinsiyete ve okul türüne göre incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English