Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Early Marriage: Trends in Turkey, 1978-2008

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, cilt.35, sa.12, ss.1707-1724, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Breastfeeding experiences of Turkish women

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.21, ss.1109-1118, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A closer look at traditional contraceptive use in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.9, sa.4, ss.221-244, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE-AVRUPA ÜLKELERİ GÖÇ KORİDORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Bakış Açısından Kürtaj

Nüfusbilim Dergisi, cilt.34, ss.53-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.129-161, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İsteyerek Düşükler

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.36-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Günlük Yaşam Yükü Emzirmeye Engel mi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.167-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn Eğitiminin Doğurganlık Üzerindeki Etkisi

Nüfusbilim Dergisi, cilt.30, ss.13-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Emekli Ölümlülüğü ve Ulusal Ortalamadan Farklar

. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiri Kitabı, Türkiye, 24 Haziran 2019, ss.70-71

Beşeri Sermayenin Yapıtaşı, Genç Nüfus: Demografik Bir Bakış

Eğitimde Kurumlararası Diyalog Ortaöğretim-Yükseköğretim İletişimi Sempozyumu Beykent Üniversitesi, Türkiye, 12 Mayıs 2018

Challenges On Turkey's Pathway To Demographic Dividend: Social, Economic And Demographic Dynamics

International Seminar On Population Dynamics And Human Capital In Muslim Countries, Tahran, İran, 08 Mayıs 2018, ss.1-11

Demografik Değişimler ve Nüfus Politikaları

1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi PANEL II/ Nüfus ve Özelliklerindeki Değişimler, Türkiye, 24 Nisan 2018

What is on the crossroads of low fertility and low modern contraceptive use

XXVIII International Population Conference, Cape-Town, Güney Afrika, 29 Ekim - 04 Kasım 2017

Cumhuriyet Tarihi Nüfus ve Sağlık Politikalarının İlk Evlilik Yaşı, Doğurganlık ve Nüfus Üzerine Etkileri

Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştay Kitapçığı TÜSEB Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı, Ankara, Türkiye, 10 Şubat 2017

Türkiye den Yurt Dışına Göçte Yoğunluk Yaygınlık ve Measfe 1960 2000

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.37

Women s Employment and Fertility Event History Analyses of Turkey

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’xxs Studies, 9 - 11 Ekim 2015

Population growth: The problem or not?

2010 World Universities Congress, Çanakkale, Türkiye, 20 Ekim 2010, ss.1836-1851

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünyada ve Türkiye’xxde Demografik Eğilimler

Geriatrik Bilimler, Yeşim Gökçe Kutsal, Terken Baydar, Banu Cangöz, Editör, Hacettepe Üniversitesi, ss.11-34, 2018

Ankara Nüfusuna Demografik Bir Bakış

Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç, Kireçci M.A., Çağlar D., Editör, Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi (Şar), Ankara, ss.45-76, 2017

Ankara Nüfusuna Demografik Bir Bakış

Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç, M. Akif Kireççi, Derya Çağlar, Editör, Bayem Ajans Reklam Promosyon, Ankara, ss.45-76, 2017

Türkiye’ye Göç ve Yerleştirilme Süreci

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.95-102, 2017

İkamet İzni Konusunda Yaşanan Zorluklar ve Bilgi Seviyesi

Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.135-164, 2017

Marital Sexual Violence in Turkey

Marital RapeConsent Marriage and Social Change in Global Context, Kersti Yllö ve M.Gabriela Torres, Editör, Oxford University Press, New York, ss.103-121, 2016

kADINA yÖNELİK şİDDET İLE iLGİLİ kURUMSAL bAŞVURU sÜRECİ

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.203-222, 2015

kADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDEGÖRÜŞMELERİN ÖNE ÇIKARDKLARI

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.279-322, 2015

Sonuç ve Değerlendirne

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.325-340, 2015

kADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.149-174, 2015

Chapter 7. Coping Strategies for Violence against Women

Research on Domestic Violence against Women in Turkey, , Editör, Elma Teknik Basım, Ankara, ss.153-178, 2015

Nitel Araştırma: Amaç ve Yöntem

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.193-200, 2015

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Yöntemleri

Türkiyede Kadına Yönelik Aile İçi Şİddet, , Editör, Elma Teknik, 2015

Doğurganlığı Belirleyen Diğer Ara Değişkenler

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım ve Matbaacılık, Ankara, ss.105-113, 2014

Demographic Profile of Turkey:Specifics and Challenges

Population Dynamics in Muslim Countries, Hans Groth, Alfonso Sousa-Poza, Editör, Springer, Berlin, ss.117-130, 2012

2008 Turkey Demographic and Health Survey

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, 2009

Bölüm 6: Kadınların Aile İçi Şiddetle Mücadelesi

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2009