Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Emekli Ölümlülüğü ve Ulusal Ortalamadan Farklar

. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiri Kitabı, Turkey, 24 June 2019, pp.70-71

Beşeri Sermayenin Yapıtaşı, Genç Nüfus: Demografik Bir Bakış

Eğitimde Kurumlararası Diyalog Ortaöğretim-Yükseköğretim İletişimi Sempozyumu Beykent Üniversitesi, Turkey, 12 May 2018

Challenges On Turkey's Pathway To Demographic Dividend: Social, Economic And Demographic Dynamics

International Seminar On Population Dynamics And Human Capital In Muslim Countries, Tahran, Iran, 08 May 2018, pp.1-11

Demografik Değişimler ve Nüfus Politikaları

1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi PANEL II/ Nüfus ve Özelliklerindeki Değişimler, Turkey, 24 April 2018

What is on the crossroads of low fertility and low modern contraceptive use

XXVIII International Population Conference, Cape-Town, South Africa, 29 October - 04 November 2017

Cumhuriyet Tarihi Nüfus ve Sağlık Politikalarının İlk Evlilik Yaşı, Doğurganlık ve Nüfus Üzerine Etkileri

Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştay Kitapçığı TÜSEB Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı, Ankara, Turkey, 10 February 2017

Türkiye den Yurt Dışına Göçte Yoğunluk Yaygınlık ve Measfe 1960 2000

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.37

Women s Employment and Fertility Event History Analyses of Turkey

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’xxs Studies, 9 - 11 October 2015 Sustainable Development

Population growth: The problem or not?

2010 World Universities Congress, Çanakkale, Turkey, 20 October 2010, pp.1836-1851

Books & Book Chapters

Türkiye Nüfusunun Değişimi

in: Türkiye'de Nüfus ve Toplum, Mehmet Fatih Aysan, Editor, Yeditepe Yayınevi, pp.59-87, 2022

Fertility Behavior of Syrian Women in Turkey: The Crosscut of Intention and Regulation

in: Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges, Çavlin Alanur, Editor, Routledge, pp.86-102, 2020 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’xxde Demografik Eğilimler

in: Geriatrik Bilimler, Yeşim Gökçe Kutsal, Terken Baydar, Banu Cangöz, Editor, Hacettepe Üniversitesi, pp.11-34, 2018

Ankara Nüfusuna Demografik Bir Bakış

in: Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç, Kireçci M.A., Çağlar D., Editor, Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi (Şar), Ankara, pp.45-76, 2017

İkamet İzni Konusunda Yaşanan Zorluklar ve Bilgi Seviyesi

in: Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.135-164, 2017

Türkiye’ye Göç ve Yerleştirilme Süreci

in: Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.95-102, 2017

Ankara Nüfusuna Demografik Bir Bakış

in: Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç, M. Akif Kireççi, Derya Çağlar, Editor, Bayem Ajans Reklam Promosyon, Ankara, pp.45-76, 2017 Sustainable Development

Marital Sexual Violence in Turkey

in: Marital RapeConsent Marriage and Social Change in Global Context, Kersti Yllö ve M.Gabriela Torres, Editor, Oxford University Press, New York, pp.103-121, 2016

kADINA yÖNELİK şİDDET İLE iLGİLİ kURUMSAL bAŞVURU sÜRECİ

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.203-222, 2015

kADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDEGÖRÜŞMELERİN ÖNE ÇIKARDKLARI

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.279-322, 2015 Sustainable Development

Sonuç ve Değerlendirne

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.325-340, 2015 Sustainable Development

kADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.149-174, 2015

Chapter 7. Coping Strategies for Violence against Women

in: Research on Domestic Violence against Women in Turkey, , Editor, Elma Teknik Basım, Ankara, pp.153-178, 2015

Nitel Araştırma: Amaç ve Yöntem

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.193-200, 2015

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Yöntemleri

in: Türkiyede Kadına Yönelik Aile İçi Şİddet, , Editor, Elma Teknik, 2015

Doğurganlığı Belirleyen Diğer Ara Değişkenler

in: 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım ve Matbaacılık, Ankara, pp.105-113, 2014

Demographic Profile of Turkey:Specifics and Challenges

in: Population Dynamics in Muslim Countries, Hans Groth, Alfonso Sousa-Poza, Editor, Springer, Berlin, pp.117-130, 2012

Bölüm 6: Kadınların Aile İçi Şiddetle Mücadelesi

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, 2009

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

63

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

57

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

14

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals