Education Information

Education Information

  • 1996 - 2002 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

Dissertations

  • 1996 Postgraduate

    Sağlık statüsünün ölçülmesi: Bypass ameliyatı olan hastaların algılanan sağlık statüleri üzerine bir araştırma

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Foreign Languages

  • C1 Advanced English