Arş.Gör.Dr.

BARIŞ MUTLUAY


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Proje Asistanı olarak çeşitli araştırma projelerinde çalıştım. 2009 yılında, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım ve 2011’de aynı bölümde sürdürdüğüm yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2019 yılında, "12 Eylül 1980 Sonrası Türkiye'den İngiltere'ye Politik Göç (1980-1989)" isimli tez çalışmamla doktor derecesini aldım.


2006 yılından beri; sosyal, siyasal, demografik ve güncel konulardan oluşan araştırma projelerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Akademik ilgi alanlarım arasında Türkiye siyasal hayatı, siyaset sosyolojisi, göç ve kimlik sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji felsefesi gibi alanlar bulunmaktadır.

 

Çeşitli ulusal konferanslarda bildiri sunumlarım, akademik ve akademi-dışı dergilerde yayınlanmış makalelerim, tek ve birkaç yazarla yazdığım kitaplarım, katkı sunduğum kitap bölümleri ve derleyiciliğini üstlendiğim iki kitap bulunmaktadır.

 

Güncel siyaset, teknoloji/bilim, sinema, yeraltı edebiyatı, müzik, futbol gibi alanlarda, çeşitli günlük gazetelerde ve süreli/süresiz yayınlarda yazılarım bulunmaktadır. Amatör düzeyde müzik, fotoğrafçılık ve ilistrasyon/dijital sanatlarla ilgiliyim.

 

 Deserve your dreams!

 Die Wissenschaft braucht den, der ihr nicht gehorcht hat! 

Eğitim Bilgileri

2011 - 2019

2011 - 2019

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

2000 - 2007

2000 - 2007

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

12 Eylül 1980 Sonrası Türkiye'den İngiltere'ye Politik Göç (1980 - 1989)

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi

2011

2011

Yüksek Lisans

Türkiye Siyasetinde 'Yeni Sol' Bir Parti? : Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Siyaset Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyasal Düşünceler, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2019

2010 - 2019

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sociology

Ön Lisans

Ön Lisans

Science & Technology Policies

Lisans

Lisans

Sociology

Lisans

Lisans

Political Communication

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Akıllı Kent uygulamaları ve Kent Planlaması (Çalışma Grubu)

MUTLUAY B.

II. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.1

2017

2017

Nesnelerin İnterneti (Çalışma Grubu)

MUTLUAY B.

I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.1

2015

2015

Syrians in Turkey: A Political and Humanitarian Crisis

MUTLUAY B.

Brooking Ins. & HUGO, Ankara, Türkiye, 19 Haziran 2015, ss.1

2014

2014

Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum

MUTLUAY B.

HUGO & Oxford Uni. & AFAD & IOM &KAS, Ankara, Türkiye, 14 Mayıs 2014, ss.1

2008

2008

Tek Kutupluluk Sorunsalı, Yükselen Güçler ve Bölgesel Hegemonya

MUTLUAY B.

Politik Psikoloji ve Kriz Yönetimi, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs 2008, ss.1

2004

2004

Üniversite Öğrencilerinin Sosyoloji Algısı

MUTLUAY B.

10. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 Nisan 2004, ss.15-17

Kitap & Kitap Bölümleri

2007

2007

Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri: 1923-2007

MUTLUAY B.

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2016 - 2016

2016 - 2016

Türkiye'de Suriyeliler: Sosyal Uyum, Entegrasyon ve Sorunlar

Desteklenmiş Diğer Projeler

MUTLUAY B.

2016 - 2016

2016 - 2016

Yaşlı Gündüz Bakımevlerine Yönelik Memnuniyet Araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

MUTLUAY B.

2008 - 2008

2008 - 2008

Altyapı Hizmetlerinden Yararlanmada Yoksulların Durumu

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

MUTLUAY B.

2007 - 2007

2007 - 2007

Political Violence, Organized Crime, Terrorism & Youth

Desteklenmiş Diğer Projeler

MUTLUAY B.

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Nüfusbilim Derneği

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Sosyoloji Derneği

Üye