1980'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye Doğru Göç Dalgası: Londra'nın Demografik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişim Örneği


MUTLUAY B.

III. Kentfor, Karaman, Türkiye, 07 Eylül 2018, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Karaman
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

1980 Askeri darbesinden sonra İngiltere’ye (The United Kingdom) yönelik, çoğunluğu siyasal nedenlerle olmakla beraber yoğun bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç süreci, Almanya örneğinden farklı olarak işlemiş ve özellikle 1980’li yılların sonlarından itibaren ekonomik nedenlere doğru evrilmiş; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden (Kahramanmaraş, Sivas ve Ordu) kitlesel göçlerle devam etmiştir. İngiltere’ye yönelik göçün varış noktası ise çok büyük oranda (+%85) Londra olmuştur. 1990’lı yıllar itibariyle, büyük ölçekli üretim tesislerinin kapanmaya başlamasıyla da, Türkiyeli göçmenler çeşitli iş kollarında üretici ve yerel işletmeci olmaya başlamışlardır. Özellikle 2000’li yıllara varıldığında Londra’nın Kuzey bölgesinde 300 binin üzerindeki nüfuslarıyla, hem kendileri açısından hem de Londra açısından çeşitli düzeylerde değişime neden olan bu süreç, kent dokusu temel alınarak demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan değerlendirilecektir. Londra’nın en büyük merkez ilçelerinden ikisinde belediye başkanlarının Türkiye kökenli olma süreçleri ise ayrıca değerlendirilecektir.

 

Bu amacı gerçekleştirmek için konu bağlamında bulunan literatür taramasından aktarılması zaruri görülen değerlendirmeler dışında; çalışmanın temel verileri, (2016) İngiltere’de Türkiye kökenlilerin yoğun olarak ikamet ettikleri Londra üzerinden (Nicel veriler için 375 hane halkı uygulaması; nitel veriler için 75 yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış, odak görüşme ve serbest vezin teknikleriyle) elde edilmiştir. Çalışma bağlamında, alandan toplanan veriler üzerinden, ana sorunsala yönelik Londra kent dokusundan değişim aktarılacak; Türkiyeli göçmenlerin ekonomik ve yaşamsal beklentilerinin tüm bu süreç boyunca nasıl değiştiği analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Demografi, Göç, İngiltere, Kent Sosyolojisi,  Londra, Türkiye Kökenli Göçmenler.