Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Hidrobiyoloji, Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Hidrobiyoloji, Türkiye

 • 2002 - 2007 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  İstilacı Bir Balık Türü Gambusıa holbrookı ile Endemik Bir Balık Türü Aphanıus transgredıens'in Acıgöl (Denizli-Afyon) Kaynaklarındaki Yaşam Döngüleri, Besin Rekabeti ve Habitat Kullanımları

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrobiyoloji (Dr)

 • 2010 Yüksek Lisans

  Dişlisazancik - Aphanius danfordii (Boulenger, 1890)'nin Hirfanli Baraj Gölü'ndeki Kırşehir-Türkiye) populasyonunun üreme ve büyüme özelliklerinin belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrobiyoloji (Yl) (Tezli)