Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil Ve Konuşma Terapisi, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Dil Ve Konuşma Terapistliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Investigation of the effect of 'More Than Words', the Hanen program for parents of children with autism spectrum disorder on parental and child behaviors

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi-39 Ölçeği:Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil Ve Konuşma Terapisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English