Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Petrol Rantları ve Kurumsal Faktörler:Dinamik PAnel Veri Analizi

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017