Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adaptation of Positive Mental Health Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study

Journal of Family, Counseling and Education, cilt.4, sa.1, ss.44-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çin'de Eğitim Gören Türk Öğrencilerin Öznel İyi Oluş ve Kültürlenme Tutumları

II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.59

Investigation of teacher trainees’ psychological well-being in terms of time management

World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 04 Şubat 2010, ss.342-348

Çocuk Suçluluğu, Çocuk Mahkemeleri ve Psikolojik Danışmanlar

X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 21 Ekim 2009, ss.10

Öznel İyi Oluşun Sosyal Destek, Yalnızlık ve Yaşam Koşulları Açısından İncelenmesi

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 21 Ekim 2009, ss.10

Çocuk İstismarı ve İhmali: Bir Risk Faktörü Olarak Zihinsel Engel

18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, Türkiye, 13 Kasım 2008, ss.10