Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü-Moleküler Biyoloji Programı, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Spinal Müsküler Atrofi Hastalığında Görülen Fenotipik Çeşitliliğin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri ve Bağlayıcı Protein Düzeyleri ile İlişkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr)

 • 2007 Yüksek Lisans

  T. dicoccoides ve T. dicoccon türleri arasındaki genetik çeşitliliğin RAPD-PCR tekniği ile belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce