Education Information

Education Information

 • 2018 - 2019 Post Doctorate

  National Institute of Health, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Neurogenetics Branch, United States Of America

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü-Moleküler Biyoloji Programı, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Spinal Müsküler Atrofi Hastalığında Görülen Fenotipik Çeşitliliğin İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri ve Bağlayıcı Protein Düzeyleri ile İlişkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  T. dicoccoides ve T. dicoccon türleri arasındaki genetik çeşitliliğin RAPD-PCR tekniği ile belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English