Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÇERKES MÜZİĞİ ve ÇALGILARI

Eurasian Academy of SciencesEurasian Studies / Avrasya Çalışmaları, vol.11, no.4, pp.39-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu ve Batı Sanat Buluşmasında Polonyalı ALi Ufkî

Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında DOğu, pp.353-361, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tematik Yapı Açısından İki Halk Şarkısının Karşılaştırılması Katyusha Asker Yolu Beklerim

Doğu ile Batı ARasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları, pp.253-261, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Türkü Ballad WHich Employs The Traditional Practice In Anatolia

Turkish Studies, vol.9, no.5, pp.1177-1187, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samah in the Takhtajis of Kongurca and Turkali Villages in Balıkesir Province in Turkey

Middle-East Journal of Scientific, vol.6, no.5, pp.450-457, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu Müzikli Sohbet Toplantıları Bünyesinde Ankara “Ferfene Gecesi””

X.ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 27 April 2019, pp.304-316

Ruh-Beden-Müzik Ekseninde Ahenk

ULuslararası Müzik ve Bİlimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 April 2019, pp.421-433

Kılıç, Şiir ve Musiki: Gazi Giray Han

Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.361-372

Böğrüdelik Tatar Yır’larında Göç Unsuru

X.ULuslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 27 April 2019, pp.119-121

Hanendelik Kültüründen Ses Eğitimine Geçiş Süreci

X.ULuslararası Hisarlı AHmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 27 April 2019, pp.112-113

Koroda Şarkı Söylemek ve Sağaltıcı Etkileri

2. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2018

Cemil Demirsipahi’nin El Yazması Defterinde Yer AlanBestelerinde Müzikal Unsurlar

IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.49-69

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN OZANAGETİRDİĞİ HAKLAR VE TRT UYGULAMALARI

I.Uluslararası Kafkasya HAlk Kültürü KOngresi, Kars, Turkey, 9 - 11 October 2017, vol.1, pp.39-48

Karacaoğlan’xxın Şiirlerinde SÖz ve Müzik UYumu

33. ISME Bakü Dunya Konferansı, Baku, Azerbaijan, 15 - 20 July 2018, pp.243-249

Halk oyunları müzikleri ve Oyun adımlarının notaya alınması

ULusal Balıkesir Yöresi Halk Oyunları Çalıştayı, Turkey, 23 - 24 March 2018

Üniversite Öğrencilerinin Seçmeli Müzik Derslerine İlişkin Düşünceleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Uluslararası 3. İpek Yolu Konferansı, Magosa, Cyprus (Kktc), 17 - 19 July 2017, pp.173-183

KÜLTÜRLERARASI TÜRK MÜZİĞİ: DOĞU-BATI BULUŞMASI

22. ULUSLARARASI ANKARA TİYATRO FESTİVALİ, Ankara, Turkey, 24 November - 04 December 2017

Mimetik Sanat Kuramı Ekseninde Müzik

I.Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.574-584

MÜZİĞİ ANLAMA SÜRECİNDE MÜZİKOLOJİ VE DİSİPLŞNLERARASI KİMLİĞİ

I.Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 May 2016

Müzik Eserinin Ontolojik Koşulları

I.Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 28 April 2016

Barış Manço nun Müziğinde Rock ve Tüğrk Müziği Unsurları

I. Erzurum Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 April 2016

Tarihsel Süreç İçinde Kanun Çalgısı

Kanun Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2015

Doğu ve Batı Sanat Buluşmasında Polonyalı Ali Ufkî

KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Doğu Edebiyatında Batı- Batı Edebiyatında Doğu, Turkey, 25 - 30 June 2015

HALKIN SESİ PİR SULTAN

Yedi Ulu Ozan Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 7 - 08 May 2015

Tematik YApı AÇısından İki Halk Şarkısının Karşılaştırılması Katyusha Asker Yolu Beklerim

KIBATEK Edebiyat Sempozyumu St.Petersburg/Rusya "Doğu-BAtı Edebiyatında Zarif Bir KÖprü, St. Petersburg, Turkey, 12 - 17 September 2014, pp.253-261

UNkapanı IMÇ Plak Şirketlerinin KÜltür Endüstrisindeki yeri

IV.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu "Müzik Nereye Gidiyor", Afyonkarahisar, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.64-72

Books & Book Chapters

KARACAOĞLAN’IN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİNDE PROZODİ ANALİZİ

in: TÜRK MUSİKİSİ ATLASI, Feyzan Göher VUral , Timur Vural, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, pp.172-188, 2019

Söz ve Müzik Uyumu Karacaoğlan ın Bestelenmiş Eserleri

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015

KÜltürel Müzikoloji

Bağlam, İstanbul, 2013

Kültürel Müzikoloji

Bağlam, İstanbul, 2008

Kültürel Müzikoloji

Bağlam, İstanbul, 2005