Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Drug-related problems with targeted/immunotherapies at an oncology outpatient clinic

JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, cilt.26, sa.3, ss.595-602, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Side effects' assessments of new targeted therapies by a clinical pharmacist in oncology outpatient clinic

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, cilt.39, sa.1, ss.227-228, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Side effects' assessments of new targeted therapies by a clinical pharmacist in oncology outpatient clinic

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, cilt.39, sa.1, ss.227-228, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakım Hastalarında Antibiyotiklerin Diğer İlaçlarla Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.28, sa.6, ss.404-409, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enteral ve Parenteral Nütrisyonda
İlaç Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.115-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Practice Perspectives of Healthcare Professionals Regarding Common Dilemmas Associated with Enteral Nutrition

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.8, sa.2, ss.44-49, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Awareness of Healthcare Professionals About Sorbitol-Related Diarrhea in Pediatrics

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.8, sa.1, ss.14-18, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Importance of Pharmaceutical Dosage Forms in Administration via Enteral Feeding Tubes

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.1-8, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Clinical nutrition and drug interactions

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.29, sa.4, ss.177-186, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Influenza vaccine: why we are not vaccinated?

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 20 Haziran 2018, ss.90-91

The effect of pregabalin on electrıoconvulsive therapy

12th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Poliklinik ve Huzurevlerinde Değerlendirilen Yaşlı Hastalarda Aşılanma Oranları

7. Türkı̇ye EKMUD Uluslararası Kongresı̇, İstanbul, Türkiye, 8 - 13 Mayıs 2018, cilt.7, ss.26-27

Yoğun bakımda ila-ilaç etkileşimleri: nokta prevalans çalışması

5.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mart 2018, ss.25

Geriatrik Hastalarda Beslenme Durumunu Etkileyen Faktörler

10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.20

Pregabalinin Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Etkisi

4. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 Mart 2017, ss.16

HIV/AIDS ile yaşayan hastalarda polifarmasi

4. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 Mart 2017, ss.29

HIV/AIDS ile Yaşayan Hastalarda Polifarmasi ve İlaç Kaynaklı Problemler

3.Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2017, ss.49-50

İlaç Etkileşimlerinin Saptanması ve Yorumlanması Çalıştayı

3. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2017, ss.30

Dislipidemi Tedavisinde Hekimlerin Kafası Karışık Mı

!8. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016

A Major Concern Among HIV AIDS Patients Polypharmacy

INTERNATIONAL WORKSHOP ON HEALTHY LIVING WITH HIV, 2 - 03 Eylül 2016

Onkoloji Hastanesinde Kemoterapötik İlaçların İmhası

3.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacılığı Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Mart 2016

Onkoloji Hastanesi Olay Bildirimleri

3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacılığı Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Mart 2016