General Information

Metrics

Publication

29

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Open Access

2

Contact

Email
aydan.bastug@hacettepe.edu.tr
Web Page
https://avesis.hacettepe.edu.tr/aydan.bastug
Office Phone
+90 312 305 1093
Office
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Binası 7. Kat DKT asistan odası
Address
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Sıhhiye/ Ankara