Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Demographic Data on Syrians in Turkey: What do we know?

INTERNATIONAL MIGRATION, vol.58, no.3, pp.196-219, 2020 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Syrian Population in Turkey and Its Future

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION AND SECURITY:“INTERNATIONAL IMMIGRANT INFLUX AND THE CITY”, 11 - 13 November 2016

KADIN OBEZİTESİ NASIL SEYREDİYOR

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ“KADINLARDA OBEZİTE VE ETKİLERİ“SEMPOZYUMU, Turkey, 09 March 2015

Books & Book Chapters

Demographic Profile of Syrians in Turkey

in: Comparative Demography of the Syrian Diaspora: European and Middle Eastern Destinations, ElwoodD.Carlson, NathalieE.Williams, Editor, Springer, pp.57-91, 2020

Türkiye’ye Göç Öncesi Durum

in: Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.78-94, 2017 Sustainable Development

KONU, AMAÇ VE YÖNTEM

in: TÜRKİYE DE YASAL OLARAK İKAMET EDEN YABANCILARIN PROFİLİ VE YAŞAM KOŞULLARI, , Editor, ELMA TEKNİK BASIM, Ankara, pp.17-38, 2017

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Yöntemleri

in: Türkiyede Kadına Yönelik Aile İçi Şİddet, , Editor, Elma Teknik, 2015

kADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.149-174, 2015

Nicel Araştırma Yöntemi

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, , Editor, ELMA TEKNİK, 2015

Türkiyede Doğurganlık Tercihleri

in: 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasıİleri Analiz Çalışması, , Editor, ELMA TEKNİK, 2015

Örnekleme kapsamı ve örneklem ağırlıkları

in: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, , Editor, ELMA TEKNİK, 2015 Sustainable Development

Chapter 7. Coping Strategies for Violence against Women

in: Research on Domestic Violence against Women in Turkey, , Editor, Elma Teknik Basım, Ankara, pp.153-178, 2015

Avoidable Factors Contributing to Maternal Deaths in Turkey

in: Mortality in an International Perspective, , Editor, Springer, 2014