Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Musıc And Performıng Arts, Department Of Musıc, Turkey

 • 1994 - 1996 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Marketıng And Advertısıng, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Çocuk korolarının eğitiminde bir yaklaşım olarak eğitsel oyun kullanımının öğrencilerin müziksel erişi düzeylerine etkisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

 • 2010 Postgraduate

  Çağdaş Türk bestecilerinin çoksesli koro eserlerine yönelik analitik yakşamlı bir çalışma modeli

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)