Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, cilt.27, ss.570-587, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, cilt.20, ss.249-272, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.197-215, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Discussing women's representation in local politics in Turkey: The case of female mayorship

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.58, ss.41-50, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP Web Sites

DIGITAL DEMOCRACY: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, VOL 1, ss.766-781, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplumsal Cinsiyet Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.167-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.167-194, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.65-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadının Politik Temsili Üzerine Bir Tartışma

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.103-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A DEBATE ON WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.103-121, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kayıp Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kapasite Yoksunluğu

Kadın/Woman 2000 Journal of Women Studies, cilt.16, ss.1-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Belediyelerin Hukuksal ve Siyasal Durumları

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.31-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Modernleşmesini Ankara Palas Üzerinden Okumak: Doğudan Batıya Açılan Bir Pencere

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.171-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Politics

Dusiburg-Essen Üniversitesi Öğrenci Konseyi Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi) identifier identifier

Batı Avrupa’da Yükselen Irkçılık Üzerine Bir Deneme

ALTERNATİF POLİTİKA, cilt.1, ss.260-281, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daimi Uluslarası Ceza Mahkemesi ve ABD Vetosu

Glocal Politics,HIRC, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Balkanlar Kronolojisi

Stratejik Analiz, ss.181-190, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Balkanlar Bölgedeki Üç Önemli Olay

Jeopolitik Gündem, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ‘Hayat’ and ‘Yedigün’ Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

An Alternative Way of Boosting Women’s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, ss.28-29

An alternative way of boosting women’xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.7

THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 Eylül 2018, ss.1-3

Veiled Potentials of Women Councils for Women’s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 - 15 Eylül 2018

Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level”,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Türkiye, 16 Temmuz 2018, ss.1

An Attempt to Contextualize Women’s Representation in Turkey’s Local Politics

European Consortium for Political Research, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

The Role of Women Councils for a Participatory Local Governance in Turkey

2017 Global Symposium on Women’s Leadership, Los-Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 09 Haziran 2017

Do Women Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey: The Case of Ankara Women Council

International Conference on Inclusieve Governance in South Asia, Dhaka, Bangladeş, 8 - 09 Mayıs 2016

Do Women s Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey The Case of Ankara Women Councils

International Conference on Inclusive Governance in South Asia, CHITTAGONG, Bangladeş, 8 - 09 Mayıs 2016

Local VS National Differentiated Character of Local Politics for Women’s Political Participation

America 72nd Annual Midwest Political Science Association Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Nisan 2016, ss.1

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Atılım Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Haklar Modulü, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2015

Türkiye de Kadına Yönelik Şiddeti Yerel Siyaset Düzeyinde Tartışmak

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2015

Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Seneca Falls Forumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2015

The Challenges that Women Face at Local Level Politics in Turkey

12th International Conference of ESA: Differences, Inequalities and Sociological İmagination, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 28 Ağustos 2015

Demokratik Yerel Siyaset Çıkmazında Kadın Temsili

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs 2015

The Controversy Family Seperation and the Immigration Law in the USA

VIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCİOLOGLY: Facing an Unequal World, Yokohoma, Japonya, 13 - 19 Temmuz 2014

The Impact(s) of Women’s Political Representation at Local Politics on their Political Participation: The Case of Female Mayors Elected in 2009 Turkish Local Elections

Workshop on Local Governance Today:“European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Reciprocal Lessons”, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Mart 2013

Participation by Internet: A Research on the Web Sites of Poltical Parties in Turkey

9th Conference of Eurepaen Sociological Conference, 2 - 05 Eylül 2009

Antakya’da Etno-Dini Kimliklerin Siyasal Hayatta Yansımaları

Siyasi İlimler Türk Derneği VI Lisansüstü Konfransı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2008

The Security Service in Post-Conflict Missions: The Case of Kosova

2nd Global International Studies Conference, 23 - 26 Temmuz 2008

Ataerkil Ağın İki Farklı Kadını: Cosmo Kadınları ve Mektup Kadınları

Siyasi İlimler Türk Derneği: V. Lisansüstü Konferansı, Kayseri, Türkiye, 20 Ekim 2007

Living with Differences in Harmony: A Research on Poltical Attitudes in the Province of Antakya, Turkey

The 8th Conference of the Europian Sociological Association, Glasgow, İngiltere, 3 - 06 Eylül 2007

Etnik Kimlik Tanımlaması içinde Din

Siyasi İlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

2002-2020 Yılları Arasında Adalet ve Kalkınma Partisinde Kadın Temsili

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.47-65, 2020

A Policy Response to the Gendered Childcare in Turkey: Transformative Role of Egalitarian Parental Leave&

Public Policy Analysis in Turkey Past, Present and Future, Onur Kulaç / Elvettin Akman / Cenay Babaoğlu (, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.201-214, 2019 Creative Commons License

Analyzing the Dilemma between Part-Time Working Hours and Economic Growth in Turkey from a Gender Perspective

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley ve Selim Çağayat, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.197-216, 2019

Kadın ve Siyaset

Dünyada ve Türkiyede Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Editör, Paradigma Akademi, ss.197-212, 2017

Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP’xxs Web Sites

E Parliement and ICT Based Legislation Concepts Experiences and Lessons, Sobacı, Zahid Mehmet, Editör, IGI Publications, New-York, ss.164-179, 2011

Bilirkişi Raporları