Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, vol.27, no.4, pp.570-587, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, vol.20, no.2, pp.249-272, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.197-215, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Discussing women's representation in local politics in Turkey: The case of female mayorship

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, vol.58, pp.41-50, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP Web Sites

DIGITAL DEMOCRACY: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, VOL 1, pp.766-781, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Toplumsal Cinsiyet Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.167-194, 2018 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.167-194, 2018 (National Refreed University Journal)

Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, pp.65-81, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kadının Politik Temsili Üzerine Bir Tartışma

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, pp.103-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

A DEBATE ON WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.53, pp.103-121, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kayıp Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kapasite Yoksunluğu

Kadın/Woman 2000 Journal of Women Studies, vol.16, pp.1-20, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yerel Siyasette Kadınlar da Olmalı! Ama Neden Olmalı?

İktisat ve Toplum, pp.37-40, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Belediyelerin Hukuksal ve Siyasal Durumları

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.31-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türk Modernleşmesini Ankara Palas Üzerinden Okumak: Doğudan Batıya Açılan Bir Pencere

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.171-198, 2013 (Other Refereed National Journals)

Student Politics

Dusiburg-Essen Üniversitesi Öğrenci Konseyi Dergisi, 2010 (Non-Refreed Journal) identifier identifier

Batı Avrupa’da Yükselen Irkçılık Üzerine Bir Deneme

ALTERNATİF POLİTİKA, vol.1, pp.260-281, 2009 (Other Refereed National Journals)

Daimi Uluslarası Ceza Mahkemesi ve ABD Vetosu

Glocal Politics,HIRC, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Glafkos John Klerides Kıbrıs’da Çözümün İki Anahtarından Biri

Stratejik Analiz, pp.179-180, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Balkanlar Kronolojisi

Stratejik Analiz, pp.181-190, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Balkanlar Bölgedeki Üç Önemli Olay

Jeopolitik Gündem, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ‘Hayat’ and ‘Yedigün’ Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 October 2019

An Alternative Way of Boosting Women’s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Netherlands, 03 July 2019, pp.28-29

An alternative way of boosting women’xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Netherlands, 3 - 06 July 2019

Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 March 2019, pp.7

THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Germany, 12 September 2018, pp.1-3

Veiled Potentials of Women Councils for Women’s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Germany, 12 - 15 September 2018

Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level”,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Turkey, 16 July 2018, pp.1

An Attempt to Contextualize Women’s Representation in Turkey’s Local Politics

European Consortium for Political Research, Oslo, Norway, 6 - 09 September 2017

The Role of Women Councils for a Participatory Local Governance in Turkey

2017 Global Symposium on Women’s Leadership, Los-Angeles, United States Of America, 8 - 09 June 2017

Do Women Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey: The Case of Ankara Women Council

International Conference on Inclusieve Governance in South Asia, Dhaka, Bangladesh, 8 - 09 May 2016

Do Women s Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey The Case of Ankara Women Councils

International Conference on Inclusive Governance in South Asia, CHITTAGONG, Bangladesh, 8 - 09 May 2016

Local VS National Differentiated Character of Local Politics for Women’s Political Participation

America 72nd Annual Midwest Political Science Association Conference, Chicago, United States Of America, 06 April 2016, pp.1

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Atılım Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Haklar Modulü, Ankara, Turkey, 14 October 2015

Türkiye de Kadına Yönelik Şiddeti Yerel Siyaset Düzeyinde Tartışmak

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2015

Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Seneca Falls Forumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2015

The Challenges that Women Face at Local Level Politics in Turkey

12th International Conference of ESA: Differences, Inequalities and Sociological İmagination, Prag, Czech Republic, 25 - 28 August 2015

Demokratik Yerel Siyaset Çıkmazında Kadın Temsili

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 May 2015

The Controversy Family Seperation and the Immigration Law in the USA

VIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCİOLOGLY: Facing an Unequal World, Yokohoma, Japan, 13 - 19 July 2014

The Impact(s) of Women’s Political Representation at Local Politics on their Political Participation: The Case of Female Mayors Elected in 2009 Turkish Local Elections

Workshop on Local Governance Today:“European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Reciprocal Lessons”, Ankara, Turkey, 21 - 22 March 2013

Participation by Internet: A Research on the Web Sites of Poltical Parties in Turkey

9th Conference of Eurepaen Sociological Conference, 2 - 05 September 2009

Antakya’da Etno-Dini Kimliklerin Siyasal Hayatta Yansımaları

Siyasi İlimler Türk Derneği VI Lisansüstü Konfransı, İstanbul, Turkey, 01 November 2008

The Security Service in Post-Conflict Missions: The Case of Kosova

2nd Global International Studies Conference, 23 - 26 July 2008

Ataerkil Ağın İki Farklı Kadını: Cosmo Kadınları ve Mektup Kadınları

Siyasi İlimler Türk Derneği: V. Lisansüstü Konferansı, Kayseri, Turkey, 20 October 2007

Living with Differences in Harmony: A Research on Poltical Attitudes in the Province of Antakya, Turkey

The 8th Conference of the Europian Sociological Association, Glasgow, England, 3 - 06 September 2007

Etnik Kimlik Tanımlaması içinde Din

Siyasi İlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı, Ankara, Turkey, 12 November 2005

Books & Book Chapters

Veiled Impact of Gender Equality Policies on Gender Disparities in Self-rated Health: The Case of Turkey

in: Economic, Legal and Policy Studies on Health: A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey, Pelin Varol İyidoğan,G.Burcu Özcan Büyüktanır,Ahu Sumbas, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.187-215, 2021

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

in: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aksu Bora,Şengül İnce, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.127-149, 2021

2002-2020 Yılları Arasında Adalet ve Kalkınma Partisinde Kadın Temsili

in: Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-65, 2020

A Policy Response to the Gendered Childcare in Turkey: Transformative Role of Egalitarian Parental Leave&

in: Public Policy Analysis in Turkey Past, Present and Future, Onur Kulaç / Elvettin Akman / Cenay Babaoğlu (, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.201-214, 2019 Creative Commons License

Analyzing the Dilemma between Part-Time Working Hours and Economic Growth in Turkey from a Gender Perspective

in: The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley ve Selim Çağayat, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.197-216, 2019

Kadın ve Siyaset

in: Dünyada ve Türkiyede Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Akademi, pp.197-212, 2017

Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP’xxs Web Sites

in: E Parliement and ICT Based Legislation Concepts Experiences and Lessons, Sobacı, Zahid Mehmet, Editor, IGI Publications, New-York, pp.164-179, 2011