Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Piyano (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Postgraduate

  PLATON'UN SANAT GÖRÜŞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Piyano (Yl) (Tezli)