Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Farmasotik Toksikoloji A.B.D.