Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Harvard University, Center For Engineering İn Medicine

Verdiği Dersler

  • Lisans KMU 480 Enerji Teknolojileri