Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Post Graduate

    Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ab Ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler- Uluslararası İlişkiler, Turkey

  • 2007 - 2012 Under Graduate

    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey