Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ab Ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler- Uluslararası İlişkiler, Turkey

  • 2007 - 2012 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey