Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Çevresel Risk Değerlendirmesi

  • Hava Kirliliği ve Kontrolü

  • Hava Kirliliğinin İzlenmesi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji