Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Physicians' opinions about the causes of underreporting of occupational diseases

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, cilt.75, sa.3, ss.165-176, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes and behaviors of family physicians regarding occupational diseases

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, cilt.74, ss.85-92, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

First aid and basic life support training for first year medical students

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.16, sa.6, ss.336-338, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Training of 'first-aid' trainers: a medical school example in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.13, sa.1, ss.9-13, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışma Hayatı ve Viral Hepatitler

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.17, ss.44-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞMA HAYATI VE VİRAL HEPATİTLER

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MESLEKİ SAPLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Occupational Health Teaching Sessions for Final Year Medical Students

SAFETY AND HEALTH AT WORK, cilt.3, sa.2, ss.123-129, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

HASSAS (DEZAVANTAJLI) GRUPLAR ve ÇALIŞMA HAYATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız, Abdülsamet Sandal, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.217-248, 2020

Sağlık Çalışanlarında Delici Alet Yaralanmaları

Hasta ve Sağlık Çalışanı Platformu, Ankara, 2017