Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Kadınlarda Periodontal Tedavi

 • Lisans Periodontal Hastalıkların Sınıflandırılması

 • Lisans Staj içi ders vaka tartışmaları

 • Lisans Öğrenci Seminerleri- Periodontoloji Konuları

 • Lisans Periodontal Tıp

 • Lisans Kemoterapotik Ajanlar

 • Lisans Ortodonti Periodontoloji İlişkileri

 • Lisans Periodontitisler

 • Lisans Endodonti Periodontoloji İlişkileri

 • Ön Lisans PERİODONTAL TIP

 • Ön Lisans KEMOTERAPOTİK AJANLAR

 • Ön Lisans PERİODONTİTİSLER

 • Ön Lisans ENDODONTİ-PERİODONTOLOJİ İLİŞKİLERİ

 • Ön Lisans KADINLARDA PERİODONTAL TEDAVİ

 • Ön Lisans PERİODONTAL LİGAMENT HİSTOLOJİSİ

 • Ön Lisans ORTODONTİ PERİODONTOLOJİ İLİŞKİSİ

 • Ön Lisans PERİODONTAL HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI