Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Work-family Conflict and Job Satisfaction Relationship: The Roles of Gender and Interpretive Habits

GENDER WORK AND ORGANIZATION, cilt.17, sa.6, ss.679-695, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation

JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT, cilt.26, sa.3, ss.264-277, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz-saygı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.189-211, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş-aile ve aile-iş çatışmasına etki eden demografikler ve bu çatışmalar arasındaki ilişki

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.85-108, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de dönüşümcü liderlik çalışmalarının genel görünümü

Türkiye’de örgütsel davranış çalışmaları II, R. Özen Kutanis, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.163-190, 2016

İnsan kaynakları yönetiminde performans yönetimi ve değerlendirmesi

İnsan Kaynakları Yönetimi, A. Ergeneli, Editör, Nobel, Ankara, ss.177-205, 2016

Türkiye’de Dönüşümcü Liderlik Çalışmalarının Genel Görünümü

Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II, Özen Kutanis, Rana, Editör, Gazi Kitabevi, ss.163-190, 2016

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editör, Nobel, Ankara, ss.40-66, 2016

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editör, Nobel, Ankara, ss.353-384, 2016

İnsan Kaynaklarında Ücretlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Azize Ergeneli , Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.301-351, 2016