Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz-saygı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.25, pp.189-211, 2007 (Other Refereed National Journals)

İş-aile ve aile-iş çatışmasına etki eden demografikler ve bu çatışmalar arasındaki ilişki

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.24, pp.85-108, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Türkiye’de dönüşümcü liderlik çalışmalarının genel görünümü

in: Türkiye’de örgütsel davranış çalışmaları II, R. Özen Kutanis, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.163-190, 2016

İnsan kaynakları yönetiminde performans yönetimi ve değerlendirmesi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, A. Ergeneli, Editor, Nobel, Ankara, pp.177-205, 2016

Türkiye’de Dönüşümcü Liderlik Çalışmalarının Genel Görünümü

in: Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II, Özen Kutanis, Rana, Editor, Gazi Kitabevi, pp.163-190, 2016

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editor, Nobel, Ankara, pp.40-66, 2016

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editor, Nobel, Ankara, pp.353-384, 2016

İnsan Kaynaklarında Ücretlendirme-Bölüm 10

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Azize Ergeneli, Editor, Nobel, pp.301-351, 2016

İnsan Kaynaklarında Ücretlendirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Azize Ergeneli , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.301-351, 2016